Verkopen

Jaarlijks organiseert veilinghuis van Spengen zes uitgebreide kunst en antiekveilingen, voor iedere veiling is er een speciale inbrengperiode, die circa twee weken voor de kijkdagen sluit. Tijdens deze inbrengperiode kunt u op werkdagen langskomen bij Veilinghuis van Spengen voor een kosteloze en vrijblijvende taxatie van de zaken die u wilt laten veilen. Tijdens het bezoek aan veilinghuis van Spengen of bij u thuis krijgt u te horen of de betreffende zaken te veilen zijn en zo ja, wat dan de te verwachten opbrengsten zijn. Gaat het om grotere objecten, complete verzamelingen of inboedels dan kunt u ook een afspraak maken voor een taxatie bij u thuis. Een van onze registertaxateurs komt dan langs voor een gratis en vrijblijvende taxatie.

Als uw inbreng tijdens de veiling is verkocht, betaalt u van de uiteindelijke opbrengst aan het Veilinghuis van Spengen een percentage van 18,15% ( incl. BTW). Daaruit financiert het veilinghuis o.a. de kosten van de catalogus, de foto's en de advertenties. Is uw inbreng niet verkocht, dan zijn er voor u ook geen kosten. Aangezien alle verkopen onder de zgn. margeregeling vallen, is er derhalve géén BTW te verrekenen. De uitbetaling vindt in principe plaats zes weken na de laatste veilingdag door overmaking van het uiteindelijke bedrag op uw bankrekening.